DROGI RODZICU !!!

Powiat Skarżyski oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku- Kamiennej zostały zaproszone i zakwalifikowane do udziału w organizacji i realizacji „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”.
W ramach projektu zapraszamy dzieci do badań skriningowych w kategoriach wiekowych: 6-8 m-cy, 12-14 m-cy,18-20 m-cy, 24-26 m-ce, 30-32 m-ce, 3 lata).
Skrining rozwoju dziecka (SRMD) to narzędzie służące monitorowaniu rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (6-36 m-cy) oraz średniego dzieciństwa (3-6 lat). Obejmuje obserwację zachowań dziecka w kategorii aktywność.
Kwestionariusze obserwacji aktywności dziecka są przeznaczone do wykorzystania przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka, którzy dzięki temu będą mogli odpowiednio wcześnie po wykryciu ewentualnych problemów zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej lub upewnić się, że rozwój ich dziecka przebiega adekwatnie do wieku życia.
Podstawową metodą oceny BADANIA jest obserwacja dziecka: podczas naturalnych, spontanicznych aktywności, podczas rutynowych czynności w trakcie dnia, w zaaranżowanych sytuacjach zadaniowych, w środowisku znanym dziecku, w środowisku nowym dla dziecka, w obecności osób znanych dziecku, obecności osób obcych dla dziecka.
RODZICU NIE ZWLEKAJ!
UMÓW SWOJE DZIECKO NA BADANIE W TERMINIE DO 30.11.2022r.
Kontakt
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1
tel. 41 2530686, 531175684
p. Dorota Nowak-Małek, p. Dorota Ciura

US ProgramMEN logosy

Tekst: Irmina Stochmal-Buczek.

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.