Z przyjemnością informujemy, że Powiat Skarżyski podpisał porozumienie  z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w sprawie organizacji i realizacji „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.  Umowa o dofinansowanie nr MEiN/2022/DWEW/1070. 

Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Na realizatora projektu czyli Instytucję Koordynującą w naszym Powiecie została wybrana Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej.

Przedstawiamy koordynatorów projektu:

- Irmina Stochmal-Buczek – Koordynator Wsparcia Międzysektorowego

- Marzena Sala – Koordynator Instytucji Koordynującej

- Dorota Nowak-Małek – Koordynator badań WWR

- Dorota Ciura – Koordynator badań WWR

- Mirosława Tarasek– Koordynator badań uczniów

Cel zadania:

Realizowane zadanie ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym.

W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Efektywność przygotowanych modeli oraz samego ich wdrażania będzie również poddawane badaniu naukowemu.

Całość procesu badawczego będzie poddawana ewaluacji. Podjęte działania przyczynią  się do podniesienia jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu).

Zapraszamy do współpracy żłobki, przedszkola, szkoły, a także wszystkie instytucje z zakresu pomocy społecznej i służby zdrowia świadczące pomoc małemu dziecku.

Logo US ProgramMEN

Tekst: Irmina Stochmal-Buczek.

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.