Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi kampanię „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”.

Poniżej materiał filmowy promujący wspomnianą kampanię, zawierający podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK.