Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej od dnia 1 marca 2021 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej zostaje wprowadzona opłata za wydawane zaświadczenia dla stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej. Przypominamy, że zaświadczenia te wydawane są na wniosek stowarzyszeń wpisanych do rejestru prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego. Opłata ta będzie wynosić zgodnie z ustawą 17 zł za zaświadczenie. 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.