25 lecie Powiatu Skarżyskiego

Rok 2023 upływa pod znakiem Jubileuszu 25-lecia Powiatu Skarżyskiego. Jubileusz jest świętem całej lokalnej społeczności i w związku z tym samorząd powiatu skarżyskiego zachęca mieszkańców do wspólnego świętowania.

A w ciągu roku jubileuszowego w każdym miesiącu zorganizowane będzie wydarzenie towarzyszące jak m.in.: konferencja, festyn rodzinny, imprezy sportowe, marszobiegi o charakterze turystyczno- rekreacyjnym i patriotycznym, spotkania integracyjne czy wystawa fotograficzna. Wydarzenia te są dedykowane szerokiemu gronu odbiorców, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Najbliższe wydarzenie uświetniające 25-lecie Powiatu Skarżyskiego odbędzie się już 24 lutego o godz. 16:00. Będzie to wystawa fotograficzna pt. „Powiat artystycznie” organizowana przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej w partnerstwie z Klubem Fotograficznym z Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”.

Zobacz harmonogram całorocznych wydarzeń jubileuszowych  

docxHARMONOGRAM-na-strone-.docx34.22 KB
pdfHARMONOGRAM-na-strone-.pdf214.81 KB

Nazwa zadania

Organizator

Termin

Koncert Inauguracyjny z okazji 25-lecia Powiatu Skarżyskiego

Starostwo Powiatowe

Fundacja Daj Szansę,

Państwowa Szkoła Muzyczna,  

Miejskie Centrum Kultury

18.01.2023 r. godz.17.00

Nazwa zadania

Organizator

Termin

Wystawa fotograficzna „Powiat artystycznie”  

Starostwo Powiatowe

Klub Fotograficzny z Kuźnicy

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”

24.02.2023r. godz.16.00

Nazwa zadania

Organizator

Termin

Powiatowy Turniej Siatkarski z okazji Jubileuszu 25-lecia

Starostwo Powiatowe

Stowarzyszenie Gala Skarżysko

18.03.2023 r.

Nazwa zadania

Organizator

Termin

Powiatowy Turniej Piłkarski z okazji Jubileuszu 25-lecia

Starostwo Powiatowe

Piłkarska Akademia Skarżyska

KWIECIEŃ

Nazwa zadania

Organizator

Termin

Spacer pamięci – w Michniowie

Starostwo Powiatowe

MAJ

Nazwa zadania

Organizator

Termin

Publikacja Jubileuszowa wraz z jej promocją

Starostwo Powiatowe

Polskie Towarzystwo Historyczne

CZERWIEC

Nazwa zadania

Organizator

Termin

Wystawa fotograficzna „Artystyczny Powiat”

Starostwo Powiatowe

Klub Fotograficzny z Kuźnicy

LIPIEC

Nazwa zadania

Organizator

Termin

Impreza turystyczna – marszobieg w ramach Jubileuszu 25-lecia

Starostwo Powiatowe

Stowarzyszenie „Seniorzy Razem” z Łącznej

SIERPIEŃ

Nazwa zadania

Organizator

Termin

Konferencja interdyscyplinarna w ramach Dni Dziedzictwa Kulturowego z okazji Jubileuszu 25-lecia

Starostwo Powiatowe

Stowarzyszenie Pod Prąd

WRZESIEŃ

Nazwa zadania

Organizator

Termin

Powiatowy Dzień Seniora – Bal seniora

Starostwo Powiatowe

PAŹDZIERNIK

Nazwa zadania

Organizator

Termin

Uroczysta Sesja Jubileuszowa połączona z koncertem

Śpiewanie Pieśni Patriotycznych w ramach Jubileuszu 25-lecia

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Państwowa Szkoła Muzyczna

LISTOPAD

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.