...

Sportowa rywalizacja połączona z kulturą, obyczajami i kuchnią krajów europejskich to coroczna

...
koncert

Starosta skarżyski Michał Jędrys, Stowarzyszenie PARADOX oraz Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat

...
DSC 6007

We wtorek, 4 grudnia w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej odbył się, pod

...
...

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.