iso-logoAby jeszcze sprawniej wykonywać powierzone nam zadania, stale podnosimy jakość świadczonych przez nas usług. Nasze działania dostosowujemy do najnowszych międzynarodowych norm jakości. Potwierdza to kolejny audyt certyfikacyjny.

W styczniu firma  Certika przeprowadziła audit certyfikujący, który potwierdził po raz kolejny zgodność stosowanych w urzędzie procedur z systemem zarządzania jakością pierwszy raz według zasad nowej normy PN-EN 9001:2015. Certika Sp. z o. o. jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015. Starostwo Powiatowe na bieżąco dostosowuje normy działania, zarówno do zmieniających się potrzeb rynku, jak też oczekiwań  klientów urzędu. Chcemy cały czas podnosić standard pracy, stąd decyzja o przyjęciu systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami nowej normy ISO 9001:2015.

System oparty na nowej normie ISO 9001:2015 pozwala na usprawnienie procesów zarządzania jednostką. Przyczynia się do usprawnienia komunikacji wewnątrz organizacji, jasnego podziału obowiązków i odpowiedzialności, zwiększenia efektywności i lepszego wykorzystania potencjały kadry i pracowników.

Od kilku lat prowadzimy politykę usprawniania obsługi w naszym urzędzie. Działamy zgodnie z prawem i etyką, chcielibyśmy, aby każdy mieszkaniec mógł jak najszybciej załatwić w naszym urzędzie swoją sprawę. Zależy nam na podnoszeniu kwalifikacji naszych pracowników po to, aby każdy mógł być sprawnie w urzędzie obsłużony, a każda zawiłość prawna jak najszybciej rozwiązana i wytłumaczona. Dążymy do stworzenia urzędu przyjaznego dla mieszkańca, w którym sprawy są załatwiane bez problemów, a jeśli takie się pojawią, mieszkaniec może liczyć na naszą pomoc w ich rozwiązaniu. Usprawniamy system wydawania decyzji, jak również wprowadzamy nowe rozwiązania poprawiające obsługę.

Jesteśmy otwarci dla mieszkańców. W 2017 r. uruchomiliśmy system kolejkowy w Wydziale Komunikacji oraz możliwość  rejestracji do wydziału poprzez Internet. Uruchomiliśmy  dyżury Rzecznika Konsumenta w gminach naszego powiatu. Pracujemy nad systemem powiadamiania klientów urzędu o świadczonych usługach poprzez  system SMS.

Jakość świadczonych przez nas usług jest na bieżąco kontrolowana przez zewnętrznych audytorów. Potwierdza to certyfikat przyznawany nam już od pięciu lata To obiektywna weryfikacja, dzięki której każdy mieszkaniec ma pewność, że działania urzędu są zgodne z prawem i międzynarodowymi standardami norm ISO.

Obiecujemy, że w tym roku w dalszym ciągu będziemy starali się podnosić jakość świadczonych przez nas  usług i stale będziemy unowocześniać urząd jako miejsce przyjazne przede wszystkim dla każdego klienta.

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30