ac183Urząd już czwarty rok pracuje w Systemie Zarządzania Jakością, certyfikowanym na zgodność z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001, który jest potwierdzany corocznie audytem zewnętrznym

To duży sukces. Po raz kolejny udowodniliśmy, że potrafimy świadczyć usługi na wysokim poziomie, solidnie i rzetelnie – mówi starosta skarżyski Jerzy Żmijewski. Certyfikat jakości to najlepsza wizytówka dla urzędu, potwierdzająca wysoki poziom świadczonych tutaj usług. To nagroda za kompetentną, sprawną i zgodną z najwyższymi standardami pracę urzędników.

W styczniu firma  Certika przeprowadziła audit certyfikujący, który potwierdził po raz kolejny zgodność stosowanych w urzędzie procedur z systemem zarządzania jakością według normy PN-EN 9001:2009.

Certika Sp. z o. o. jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009.

System zarządzania jakością wdrożony w starostwie jest gwarancją jakości oferowanych usług. Ma na celu zapewnienie sprawnej i kompetentnej realizacji zadań, "wyjście" w stronę klientów, a także gromadzenie i wykorzystanie wiedzy o ich potrzebach oraz oczekiwaniach, tak aby - w ramach powierzonych obowiązków - na bieżąco odpowiadać  ich potrzebom.

Obowiązujący w urzędzie System Zarządzania Jakością, nie jest martwym dokumentem, ale przydatnym narzędziem w codziennej obsłudze klienta. Pomyślnie zakończony audyt, potwierdza, że wdrożony i utrzymany przez kolejne lata Systemie Zarządzania Jakością,  odpowiada najwyższym standardom wyznaczonym normą ISO 9001:2009, a zarządzanie w starostwie odbywa się zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia.

Czyni to starostwo instytucją przyjazną klientowi, działającą w sposób przejrzysty i przewidywalną w zakresie jakości pracy oraz usług.

 certyfikat systemu-zarzadzania jakoscia

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30