swpz-jstZarządzanie procesowe jako nowatorski sposób zarządzania instytucją publiczną wprowadzi niebawem Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

Kadra urzędu uczestniczyła niedawno w cyklu pilotażowych szkoleń, które pozwolą rozpocząć zarządzanie instytucją w ujęciu procesowym, a tym samym usprawnić obsługę Klientów starostwa. Starostwo Powiatowe będzie prekursorem we wdrażaniu tej metody wśród urzędów w naszym powiecie.

Wprowadzenie zarządzania procesowego w starostwie jest możliwe dzięki udziałowi w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Administracji  i Cyfryzacji w Partnerstwie z  Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim. W ramach tego projektu kadra starostwa przechodzi cykl szkoleń wspierających efektywne wdrożenie zarządzania procesowego  i w nowym roku rozpocznie kierowanie instytucji  z wykorzystaniem narzędzia usprawniającego procesowe spojrzenie na strukturę organizacyjną jednostki.

Praca całego urzędu podlega pewnym procesom. Ich finalnym elementem winien być produkt, po który Klient przychodzi do urzędu. Może to być np. wydanie decyzji  o pozwoleniu na budowę, wypisu z ewidencji gruntów i budynków, prawa jazdy, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej czy karty wędkarskiej. Ważne, by na każdy produkt patrzeć oczami Klienta, którego interesuje tylko to, jak zostanie obsłużony i jak szybko osiągnie upragniony cel.

Wprowadzenie zarządzania procesowego w Starostwie Powiatowym zbiega się w czasie z dalszym wdrażaniem normy ISO 9001:2009, w tym z kolejnym audytem zewnętrznym, a także  ponownym przystąpieniem do wdrażania  metody samooceny CAF 2006 oraz nowymi zasadami monitorowania zarządzania ryzykiem i zarządzania poprzez cele.

Dzisiaj nowoczesny urząd to urząd, który świadczy klientom wysokiej jakości obsługę, szybko i skutecznie reaguje na potrzeby klientów, na bieżąco monitoruje oraz zarządza i usprawnia realizowane procesy, dążąc jednocześnie do optymalizacji kosztów i minimalizowania wydatków publicznych. Wszystko wskazuje na to, że rok 2015 w starostwie zapowiada się jako czas wzmożonej aktywności na rzecz kolejnego wprowadzenia nowoczesnych i efektywnych metod zarządczych dla sprawnego kierowania organizacją, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Klienta.

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30